specialisaties


Logopediepraktijk J.E. Maas-Houtekamer is een allround logopediepraktijk. Voor alle behandelgebieden die in het onderdeel 'Waarom logopedie?' genoemd zijn, kunt u of uw kind begeleiding krijgen. Enkele specialisaties verdienen hierbij echter nadrukkelijk aandacht: