Hanen Ouderprogramma


Kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een taalachterstand kunnen moeilijk te begrijpen zijn voor hun ouders en verzorgers. De spraak is nog niet op gang gekomen, ze spreken onverstaanbaar of hebben een 'eigen taal'. Bij kinderen met communicatieve problemen is het belangrijk om jong te starten met therapie. De ouders of verzorgers hebben daar een belangrijke rol in. Het Hanen ouderprogramma leert ouders en verzorgers van kinderen met een ontwikkelings- en/of taalachterstand kijken naar de communicatie-uitingen en -behoeften van hun kind. De logopedist maakt video-opnames van contactmomenten tussen de ouders en het kind. Samen met de ouders worden deze opnames bekeken en besproken.

  

Door de ouders actief te betrekken bij de therapie leren zij hoe zij de spraak- en taalontwikkeling bij hun kind op een speelse manier kunnen stimuleren. Belangrijke leermomenten zijn bijvoorbeeld: kijken, wachten en luisteren. Ouders leren hun kind volgen in het spel en de handelingen van hun kind imiteren. De volgende stappen in de begeleiding zijn het aanpassen en toevoegen van taal. Zo wordt er aandacht besteed aan het leren toevoegen van taal. Welke taal voegt u toe en op welke momenten doet u dat?

 

Het Hanen ouderprogramma is ontwikkeld in Canada en mag gebruikt worden door logopedisten die daar speciaal voor opgeleid zijn. Ik (Liset Maas-Houtekamer) biedt het Hanen ouderprogramma aan in de individuele therapie. Hiertoe heb ik de gecertificeerde opleidingen ‘Praten doe je met z’n tweeën’ en ‘Meer dan woorden’ gevolgd en ben ik aangesloten bij het Hanen Centre in Canada.