SPRAAK


De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). In het proces van spreken, kunnen problemen ontstaan, zoals het weglaten van klanken, slissen, stotteren en onduidelijk spreken. De meest voorkomende stoornissen bij het spreken zijn hiernaast weergegeven en worden nader toegelicht. Het betreft:

 

Afwijkende mondgewoonten

Dysartrie

Nasaliteit

Slissen en lispelen

Stotteren en broddelen

Verbale apraxie

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Vertraagde spraaktaalontwikkeling

Aangezichtsverlamming