LOGOPEDIE IN ARNEMUIDEN


Welkom de website van de logopediepraktijk van Liset Maas-Houtekamer in Arnemuiden. U vindt hier informatie over de logopedische hulp die ik kan bieden. En over de vergoedingen voor deze behandelingen door zorgverzekeraars. U kunt zich hier ook aanmelden.

RICHTLIJNEN NVLF

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik werk mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. 

 

KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register toetst of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep. 

  

KWALITEITSRegister OMFT

Als eerste logopedist in Nederland heb ik een registratie verworven in het Kwaliteitsregister OMFT: een register voor therapeuten die gespecialiseerd zijn in oro-myofunctionele therapie (OMFT). Hiervoor heb ik een eigen praktijk: OMFT Zeeland