klachtenregeling


Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Schroom niet om deze klacht te bespreken met de behandelend logopedist of de praktijkhouder (Liset Maas-Houtekamer). 

 

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.