Kwaliteitsregister OMFT


MIDDELBURG (4 juni 2015) - Het eerste bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister OMFT is vandaag uitgereikt aan Liset Maas-Houtekamer. Haar OMFT Zeeland heeft als eerste praktijk in Nederland aangetoond dat het over de kennis en ervaring beschikt voor het bieden van effectieve oro-myofunctionele therapie (OMFT).  

 

 

OMFT Zeeland heeft locaties in Middelburg en Arnemuiden. Op de locatie aan de Loskade 29 in Middelburg reikten de initiatiefnemers van het kwaliteitsregister, Berry Verlinden (tandarts, implantholoog, docent en therapeut OMFT) en Peter Helderop (logopedist, docent en therapeut OMFT), het eerste bewijs van inschrijving uit. Hierbij was de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Middelburg, ir. Johan Aalberts aanwezig.

 

Berry Verlinden en Peter Helderop zijn de toonaangevende experts op het vlak van OMFT in Nederland en verzorgen de nascholing Basiscursus OMFT, de verdiepingscursus OMFT en geven regelmatig lezingen op Internationale congressen. Met het Kwaliteitsregister OMFT willen zij meer aandacht vestigen op dit specifieke vakgebied en een waarborg bieden aan (potentiële) cliënten en zorgverzekeraars over de kwaliteit van de in het register opgenomen logopedisten, oro-faciaal therapeuten of andere paramedici.

 

Berry Verlinden: “Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Cliënten krijgen meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. Die keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van die behandelaars. Bij wie kan een cliënt het beste terecht voor een OMFT-behandeling? Het Kwaliteitsregister OMFT biedt dan uitkomst”.

 

Het Kwaliteitsregister OMFT is een vrijwillig register voor (veelal) logopedisten, die een opleiding in de OMFT hebben volbracht. Een logopedist kan in het register worden opgenomen als de benodigde kennis en ervaring van OMFT aantoonbaar aanwezig is, onder meer door het met succes afronden van de basiscursus en verdiepingscursus OMFT. Verder moet de praktijk beschikken over de voorgeschreven meetinstrumenten. Tevens moeten er minimaal twintig OMFT-cliënten volledig zijn afgehandeld. De resultaten van de gegeven behandelingen moeten via een geprotocoliseerde lijst worden aangeleverd. Tot slot moet er een drietal praktijkcases worden aangeleverd volgens een vastgesteld protocol, die door het kwaliteitsregister worden beoordeeld. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan en de kennis op peil wordt gehouden, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

 

 

Liset Maas-Houtekamer (afgestudeerd in juni 1991) is sinds 1992 allround logopedist in Arnemuiden en heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in spraakafzien (liplezen), hoortraining, dyslexiebegeleiding, stottertherapie en OMFT. Specifiek voor OMFT-cliënten is vorig jaar de locatie aan de Loskade in Middelburg gestart. Liset Maas-Houtekamer: “Er ontstaat een steeds grotere behoefte aan het tijdig signaleren van afwijkend mondgedrag en een afwijkende tongfunctie. Er is onvoldoende bekendheid over de nadelige effecten van bijvoorbeeld openmondgedrag en een lage tongligging (zowel bij kinderen als volwassenen). Veel kinderen krijgen tegenwoordig een beugel. Het afwijkend mondgedrag en de afwijkende tongfunctie heeft de tanden en kiezen op plaatsen geduwd waar ze niet horen te staan. Vaak is een bovenkaak onvoldoende uitgegroeid waardoor er ruimtegebrek is in de bovenkaak. Dit moet met een beugel gecorrigeerd worden. Maar wat als de beugel er uit mag en het afwijkend mondgedrag en de afwijkende tongfunctie bestaan nog? Dan is in  veel gevallen het soms langdurig ‘beugelen’ voor niets geweest. Dit kan met OMFT voorkomen worden”.