Liset Maas-Houtekamer


Mijn naam is Liset Maas-Houtekamer. Na mijn studie Logopedie in Hoensbroek ben ik sinds 1992 actief als vrijgevestigd logopedist in Arnemuiden.

 

In 2010 ben ik met opleidingen en behandelingen mijn specialisatie gestart in OMFT. Dit heeft binnen enkele jaren geresulteerd in een geheel op OMFT gerichte praktijk in Middelburg en een goede samenwerking met tandartsen en orthodontisten in Zeeland. Ook geef ik samen met drs. Berry Verlinden (tandarts en implantoloog) OMFT-cursussen aan logopedisten, orthodontisten, faciaal therapeuten, osteopaten en tandartsen.  

Opleidingen

2008: Ambulante begeleiding aan de Fontys Hogeschool Rotterdam. 1-jarige opleiding. Certificaat behaald op 24 juni 2008. 

 

2002-2003: Leerroute Dyslexie van het seminarium voor Orthopedagogiek, Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht, opleiding speciaal onderwijs. 1-jarige opleiding. Certificaat behaald op 10 juli 2003.

 

1997-1999: Specialisatie stottertherapie aan het Cioos te Antwerpen. 2-jarige opleiding. Diploma stottertherapeute behaald op 8 mei 1999.

 

1987-1991: Opleiding Logopedie te Hoensbroek. 4-jarige opleiding. Diploma behaald op 3 juni 1991.

 

Cursussen/lezingen   

2018: Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (pre-verbale logopedie).

                                                                   

2017: Kinesio-taping in de Logopedie stem/OMFT.

 

2017: Verbaal motorische training bij oudere kinderen, stotteren jongeren en volwassenen die stotteren.

 

2016: cursus Lidcombe Programma stotteren.

 

2016: Workshop MPS (minimale paren) articulatie.

 

2016: Bijscholing Nieuwbegrip en logopedie taal.

 

2016: Meta Taal studiedag voor logopedisten taal.

 

2016: Update stotteren, logopedie & richtlijn stotteren.

 

2016: Myofunctionele therapie in Theorie & praktijk (MRC) OMFT.

 

2015: Geef me de 5 academie – autisme en logopedie autisme.

 

2015: Workshop Testwijzer Kentalis onderzoek.

 

2015: Geef me de Vijf – Logopedie en Autisme autisme.

 

2015: Post-HBO cursus RTNA (vertelvaardigheid) onderzoek.

 

2015: Training Werkbaar Transparant Dossier administratie.

 

2015: Nationale Dyslexie Conferentie dyslexie.

 

2014: Myofunctional Breathing Seminar OMFT.

 

2014: Verdiepingscursus OMFT.

 

2014: Workshop Advanced Play autisme.

 

2013: Werken met de meldcode en communiceren met praktijkvoering ouders/verzorgers.

 

2013: Informatieavond meertaligheid taal.

 

2013: cursus Elektronische Dossiervorming Intramed administratie.

 

2013: KKB-cursus NVLF kwaliteit.

 

2013: Online workshop Tiny Eye tele-logopedie.

 

2013: Intramed basiscursus administratie.

 

2013: It takes two to talk (Hanen-autisme) Autisme.

 

2012: Opfriscursus OMFT (incl. Myo-scanner) OMFT.

 

2012: Basistraining Sensorische Informatieverwerking SI.

 

2012: Sensorische integratie en integratiestoornissen SI.

 

2011: Praat op maat stem.

 

2011: Nederlands Met Gebaren 2 gebaren.

 

2010: Post HBO cursus ‘Logopedie en tandheelkunde’ OMFT.

 

2010: Symposium Peuters en kleuters met Autisme Autisme.

 

2009: Phonak AVP Symposium aud. verwerking.

 

2009: Prompt: introduction to technique spraak.

 

2009: Hanencursus “praten doe je met z’n tweeën” taal.

 

2008: Interne cursussen Autisme, Auris dienstverlening autisme.

 

2008: Cursus Dyslexie Winesheim dyslexie.

 

2008: Cochleaire Implantatie en Logopedie – de praktijk SH/doofheid LUMC Leiden.

 

2007: Fonologische Stoornissen bij kinderen, aanpak articulatie volgens Hodson & Paden.

 

2007: Cochleaire Implantatie en Logopedie – de basis SH/doofheid.

 

2007: Cursus Nederlands met ondersteunende Gebaren, SH/doofheid module 1 (gegeven door erkend docent Nederlands gebarencentrum).

 

2007: Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (o.a. Leen van den Dungen).

 

2006: Pragmatiek/Narratieve stoornissen taal.

 

2005: Dysfatische ontwikkeling bij kinderen, diagnostiek en taal behandelprincipes.

 

2005: Leefstijl voor jongeren voor het basisonderwijs taal.

 

2004: Stemcursus VOX 2004 stem.

 

2004: Stem door het leven heen.

 

2002: Integrale groepsbehandeling volgens Tan/Söderberg (dysfatische ontwikkeling) taal.

 

2001: Therapeutisch tekenen vormgeving.

 

2001: Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf zes jaar taal.

 

2001: Fonetogrammen afnemen en interpreteren stem.

 

2000: Stottermodificatie en spreektechnieken stotteren.

  

2000: Signalering en logopedische diagnostisering bij kinderen en volwassenen bij autisme en dyslexie.

 

2000: Methaphon articulatie.

 

1999: Communicative taaltherapie voor kinderen van twee tot zes jaar.

 

1999: Nasaleren B en C (Pahn) stem.

 

1998: Schisis, minisymposium articulatie.

 

1998: Meten is weten onderzoek.

 

1998: Nasaleren A (Pahn) stem.

 

1997: Cursus Oro-MyoFunctionele Therapie OMFT.

 

1996: Stemtherapie bij kinderen stem.

 

1996: Kliniek van stemstoornissen stem.

 

1996: Lees- en schrijfstoornissen dyslexie.

 

1996: Stemtherapie in de praktijk stem.

 

1995: ToepAutismeing stemtherapiemethoden stem.

 

1995: ICIDH-Codering administratie.

 

1995: Stottertherapie voor kinderen op de basisschool stotteren.

 

1994: Logopedie in het speciaal onderwijs taal.

 

1993: TARSP/TIT Taalontwikkeling: analyse, screening, remediëring taal.

 

1992: Begeleiding van jonge stotterende kinderen stotteren.