SPRAAKAFZIEN en Gebaren (NMG)


Bij slechthorendheid is het niet perse zo dat zacht geluid niet gehoord wordt. Wanneer verschillende toonhoogtes in meer of mindere mate uitgevallen zijn, kan spraak vervormd doorkomen. Spraak wordt meestal wel gehoord maar niet verstaan. Naast hulpmiddelen als het hoortoestel en huisaanpassingen kan spraakafzien, ofwel liplezen, een belangrijke ondersteuning bieden bij het spraakverstaan. Datzelfde geldt voor NmG: Nederlands met Gebaren. In mijn logopediepraktijk biedt ik (Liset Maas-Houtekamer) zowel spraakafzien als NmG aan. 

 

Spraakafzien (liplezen)

Het woord ‘liplezen’ is wat ongelukkig gekozen: niet alleen het mondbeeld geeft informatie, maar ook de gezichtsuitdrukking en de ondersteunende gebaren die iemand maakt. Vandaar dat ik liever de term ‘spraakafzien’ gebruik. Het aflezen van spraak betekent niet letterlijk het gesprek kunnen lezen. Er zijn slechts groepen mondbeelden te onderscheiden, die allemaal verschillende klanken bevatten. Binnen een mondbeeld zijn de klanken verwisselbaar. Dit betekent dat slechts een deel van de informatie die met het gehoor gemist wordt, aangevuld kan worden door middel van spraakafzien.

 

Lessen spraakafzien

In mijn logopediepraktijk kunt u als slechthorende begeleiding krijgen, hetzij in groepsverband (bij voldoende aanmeldingen), hetzij individueel. Uw partner en/of directe betrokkenen zullen gevraagd worden u te helpen bij het oefenen van het spraakafzien.

De voordelen van een cursus in groepsverband:

  • U leert niet alleen het mondbeeld van de logopedist kennen, maar ook dat van de andere cursisten.
  • Samen oefenen is gezellig en werkt stimulerend.
  • Contact met lotgenoten wordt over het algemeen als zeer positief ervaren; men heeft het gevoel even ‘onder ons’ te zijn.

Leren spraakafzien wordt door zorgverzekeraars gezien als een logopedische behandeling en een cursus wordt dus vergoed. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of KNO-arts. De aard en mate van slechthorendheid hebben geen invloed op de verwijzing. Houd wel rekeningen met het feit dat iedere Nederlander van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico heeft. Dit heeft de overheid bepaald. Een eigen risico is het bedrag dat u voor uw zorg eerst zelf moet betalen voordat u een vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt.

 

Nederlands met Gebaren (NmG)

Nederlands met Gebaren, of kortweg NmG, is gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Bij NmG blijf u gewoon Nederlands praten en ondersteun u de belangrijkste woorden met gebaren. Je maakt dus het gesproken Nederlands visueel. 

NmG is geen echte taal in tegenstelling tot NGT (Nederlandse GebarenTaal) die door dove mensen gebruikt wordt. NGT heeft een andere grammatica, een andere zinsopbouw en gebruikt minder en vaak andere mondbeelden. Zowel NGT als NmG gebruiken wel dezelfde gebaren. Naast de gebaren zijn ook mimiek en lichaamstaal heel belangrijk.

 

Tijdens de lessen spraakafzien wordt aandacht besteed aan het leren van herkenbare gebaren (NmG). Deze gebaren kunnen door uw omgeving ingezet worden als ondersteuning in de communicatie met u als slechthorende.