ETeN, DRINKEN en slikken


Kinderen en volwassenen kunnen problemen hebben met eten, drinken en slikken. Bij kinderen doen die problemen zich soms al voor bij het drinken uit de borst of uit de fles en daarna bij het eten van een lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen. Stress en angst kunnen bij zowel kinderen als volwassenen leiden tot eet- en drinkproblemen. Bij volwassenen komen stoornissen op dit vlak vooral voor na een ongeval of een ziekte.  

 

De logopedist behandelt en begeleidt bij: